Одберете страница
Попуст!

Средношколска академија за веб дизајн

Од: 3,500 ден / месец за 8 месеци

Времетраење

8 месеци

Локација

Скопје, Куманово и Онлајн

Почеток

21 September 2022

Фонд на часови

2 пати неделно x 90 мин

Одлична можност за 4 месеци да научите HTML, CSS и JavaScript.

ШИФРА: akademija-web-design Категорија:

Опис на курсот

HTML
– Основни поими на интернет (web browser, web пребарувач, url, мрежни протоколи, хостинг, домен, DNS,…)
– Поим за таг, атрибут, структура на HTML код
– Тагови за прикажување на текст
– Тагови за прикажување на слика
– Тагови за организација на содржини
– Работа со линкови
– Работа со табели и фрејмови
– Работа со формулари
– …

CSS
– Поим, намена, структура и синтакса на CSS
– Декларации, селектори, својства и вредности
– Начин на поврзување на HTML и CSS
– Својства за позадини
– Својства за текст
– Својства за фонтови
– Својства за линии
– Својства за листи
– Својства за позиционирање и прикажување
– Комбинатори
– Псеудо класи и филтри
– Организација на сајт со примена на CSS
– …

JavaScript
– Што е JavaScript?
– Начин на поврзување на JavaScript и HTML
– Променливи и објекти
– Работа со оператори
– Функции
– Контроли
– Работа со низи
– Објекти
– JavaScript библиотеки
– …