Компјутерски курсеви

Основен курс за компјутери – Windows 10

За курсот

Се има свој почеток, а кај нас почетокот се вика Основен курс за компјутери. На лесен и едноставен начин ќе ги пребродиме ситните непријатности при првиот контакт со компјутерот, за да до крајот на курсот го совладаме оперативниот систем Windows 10. Воедно ќе научиме и како да напишеме, снимиме и отпечатиме текст или цртеж со помош на нашето PC. Ќе се запознаеме со фајлови, фолдери,… ќе научиме да користиме усб и уште многу работи.
На крајот по завршување на курсот се добива Уверение.

Содржина на курсот

 • Основни познавања на hardware и software
 • Познавање на работа со тастатура и глувче
 • Работа со оперативниот систем Windows
 • Отварање, снимање и печатење на документи
 • Креирање, копирање, преместување на документи и папки
 • Работа со USB меморија
 • Користење на програмите WordPad и Paint

Часови, цена и начин на плаќање

Фонд на часови: 16 часа
Цена: 2.700 ден
Начин на плаќање:

 • со уплатница на сите локации
 • во готово на локациите каде има фискална опрема
 • на фактура

Microsoft WORD

За курсот

Најпопуларен и најпродаван програм во светот за обработка на текст е Microsoft Word. Како се користи Word-от и како да се добие најмногу од него е предмет на овој курс. Со него креирањето на сложени документи со вметнати табели, слики, … веќе нема да Ви претставува никаков проблем. На крајот по завршување на курсот се добива Уверение.

Содржина на курсот

 • Работа со MS Word
 • Отварање, снимање и печатење на документи
 • Копирање, лепење, бришење,… на дел од текст
 • Работа со фонтови, параграфи,…
 • Нумерација на страни
 • Вметнување на слики и други објекти во документ
 • Дизајн на документ
 • Правење на pdf документ
 • Користење на готови обрасци
 • Креирање на автоматска содржина на документ
 • Работа со опцијата Mailings
 • Поставување на коментари
 • Следење на промени
 • Дефинирање погледи на документи

Часови, цена и начин на плаќање

Фонд на часови: 16 часа
Цена: 3.600 ден
Начин на плаќање:

 • со уплатница на сите локации
 • во готово на локациите каде има фискална опрема
 • на фактура

Microsoft EXCEL

За курсот

Microsoft Excel е програм наменет за табеларни пресметки. Со него можете да си креирате сами свои табели, извештаи, фактури и слични документи во коишто сите пресметки ќе се извршуваат автоматски и со промена на еден податок директно се менуваат и сите пресметки што зависат од него. Ќе науќиме како добиентите резултати лесно да се прикажат во графички облик. Исто така ќе се научи сортирање, филтрирање на податоци и уште многу други работи. На крајот по завршување на курсот се добива Уверение.

Содржина на курсот

 • Работа со Microsoft Excel
 • Креирање и уредување на табели во Microsoft Excel
 • Форматирање на ќелии
 • Додавање и бришење на редови и колони
 • Печатење, снимање,… на документи
 • Користење на формули и функции
 • Креирање и модифицирање на графикони
 • Вметнување на слики, дијаграми и други објекти во excel документ
 • Правење на голем број на табеларни пресметки
 • Сортирање на податоци
 • Филтрирање на податоци

Часови, цена и начин на плаќање

Фонд на часови: 16 часа
Цена: 3.600 ден
Начин на плаќање:

 • со уплатница на сите локации
 • во готово на локациите каде има фискална опрема
 • на фактура

Microsoft EXCEL – Напредно ниво

За курсот

Microsoft Excel напредно ниво е продолжение на првиот дел и овде ќе се изучат посложените работи од Microsoft Excel. Ќе се запознаеме со Pivot табели, ќе научиме како се прави Subtotal на податоци, а исто така ќе научиме голем број на посложени формули: Vlookup, Hlookup, Choose, If, Concat,… Ќе ги видиме и опциите од менито Developer. На крајот по завршување на курсот се добива Уверение.

Содржина на курсот

 • Сортирање на податоци
 • Филтрирање на податоци
 • Subtotal на податоци
 • Pivot табели
 • Работа со посложени формулии: Vlookup, Hlookup, Choose, If, Concat, … и уште многу други
 • Поврзување на Excel со Word за користење на mailings
 • Заштита на документи
 • Користење на опциите од менито Developer

Часови, цена и начин на плаќање

Фонд на часови: 16 часа
Цена: 4.600 ден
Начин на плаќање:

 • со уплатница на сите локации
 • во готово на локациите каде има фискална опрема
 • на фактура

Microsoft Power Point

За курсот

Microsoft Power Point е програм за изработка на компјутерските презентации. Со него изработката на презентации со коишто можете да ја претставите својата работа (матурска, дипломска работа, комерцијална презентација,…) е лесно и ефектно. На крајот по завршување на курсот се добива Уверение.

Содржина на курсот

 • Креирање на презентација
 • Додавање на нови слајдови
 • Работа со готови обрасци
 • Поставување на дизајн на презентација
 • Вметнување на транзиција помеѓу слајдови
 • Креирање на анимации

Часови, цена и начин на плаќање

Фонд на часови: 12 часа
Цена: 2.800 ден
Начин на плаќање:

 • со уплатница на сите локации
 • во готово на локациите каде има фискална опрема
 • на фактура

Microsoft ACCESS

За курсот

Microsoft Access е уште еден програм од пакетот Microsoft Office. Microsoft Access служи за управување со релациони бази на податоци. Тој податоците ги запишува во своја база, но може да прифаќа податоци и од други извори како на пример Microsoft Excel. Со него лесно може да се формираат бази на податоци, да се обработуваат истите, да се генериаат најразлични извештаи,… На крајот по завршување на курсот се добива Уверение.

Содржина на курсот

 • Креирање на табели
 • Поставување на прашалници
 • Крерање на извештаи
 • Импортирање на надворешни податоци
 • Поставување на релации
 • Работа со Macro

Часови, цена и начин на плаќање

Фонд на часови: 30 часа
Цена: 6.900 ден
Начин на плаќање:

 • со уплатница на сите локации
 • во готово на локациите каде има фискална опрема
 • на фактура

Интернет

За курсот

Примање и испраќање на електронска пошта низ целиот свет, пребарување на податоци по милиони компјутери ширум светот, запознавање и комуникација со нови луѓе
тоа е Интернет.
Курсот е отворен за сите кои сакаат да се запознаат со тајните кои ги крие Интернетот. На крајот по завршување на курсот се добива Уверение.

Содржина на курсот

 • примање и испраќање на електронска пошта
 • пребарување по Интернет
 • Facebook
 • Skype комуникација

Часови, цена и начин на плаќање

Фонд на часови: 16 часа
Цена: 3.600 ден
Начин на плаќање:

 • со уплатница на сите локации
 • во готово на локациите каде има фискална опрема
 • на фактура

CorelDRAW

За курсот

Една од најинтересните работи за што може да се користи компјутерот е компјутерската графика. Corel Draw е одличен при правењето на визит карти, проспекти,брошури, меморандуми,… На крајот по завршување на курсот се добива Уверение.

Содржина на курсот

 • Работа со документи
 • Креирање на основни форми (Rectangle, Elipse, Polygon, Spiral,…)
 • Работа со Brushes, Pen, Freehand, Polyline,…
 • Боење и контури
 • Уредување на објекти
 • Работа со текст
 • Користење на најразличити ефекти (Envelope, Blend, Countour, Distort, Drop Shadow, Extrude, Transparency,…),
 • Работа во 3D

Часови, цена и начин на плаќање

Фонд на часови: 30 часа
Цена: 5.800 ден
Начин на плаќање:

 • со уплатница на сите локации
 • во готово на локациите каде има фискална опрема
 • на фактура

Adobe Photoshop

За курсот

Adobe Photoshop е еден од најдобрите програми за компјутерска графика. Со негова помош може да се корегираат, монтираат, обновуваат фотографиите,… На крајот по завршување на курсот се добива Уверение.

Содржина на курсот

 • запознавање со работна површина: мени, палети, алатки, лента за опции,…
 • работа со селекција: правоаголник, елипса, ласо, …
 • употреба на алатки за боење
 • работа со текст
 • работа со слоеви
 • користење на филтри

Часови, цена и начин на плаќање

Фонд на часови: 30 часа
Цена: 6.900 ден
Начин на плаќање:

 • со уплатница на сите локации
 • во готово на локациите каде има фискална опрема
 • на фактура

Autocad 2d

За курсот

Изработка на најсложени технички цртежи, проектирање и слично денес е незамисливо без AutoCAD. Со него проблемите на архитектите исчезнуваат, цртањето е лесно, а промените се прават уште полесно. На крајот по завршување на курсот се добива Уверение.

Содржина на курсот

 • запознавање со работна површина на AutoCAD
 • подесување на параметри
 • користење на алатките
 • цртање на цртежи
 • работа со текст
 • работа со слоеви
 • котирање
 • шрафирање
 • плотирање

Часови, цена и начин на плаќање

Фонд на часови: 30 часа
Цена: 8.000 ден
Начин на плаќање:

 • со уплатница на сите локации
 • во готово на локациите каде има фискална опрема
 • на фактура

ПРОГРАМИРАЊЕ ВО C++

За курсот

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини од областа на програмирање во C++.

На почеток ќе се разгледа структурното програмирање, за да во вториот дел се помине на објектно програмирање во C++.

Се започнува со изработка на наједноставни програми, за да до крај на курсот се прават посложени програми.

Ќе се изработат голем број практични програми кои се осмислени специјално за потребите на програмата.

Содржина на курсот

Структурно програмирање – Бројни системи, алгоритми, програми; Наредби за вчитување и печатење; Изработка на програми со користење на наредба за избор на две можности (if-else); Програми со користење на наредба за избор на повеќе можности (switch); Програми со наредби за повторување (while, do-while и for); Функции и потпрограми; Еднодимензионални низи; Дводимензионални низи (матрици); Текстуални низи; Текстуални датотеки; Покажувачи; Рекурзии; Рекурзивни функции; Податочни структури

 

Објектно програмирање – Вовед во објектно ориентирано програмирање; Ниво на пристап (public, private, protected); Класи, конструктор и деструктор; Иницијализација на објекти; Композиција на класи; Покажувач this; Константи; Static променливи и функции; Наследување, super конструктор; Дизајнирање на класна хиерархија; Апстрактни класи; Полиморфизам; Исклучоци: настанување, генерирање и справување; Запознавање со генеричко програмирање

Часови, цена и начин на плаќање

Фонд на часови: 64 часа
Цена: 16.000 ден. Можност за плаќање на рати.
5% попуст за плаќање на целиот курс одеднаш на почеток.
Начин на плаќање:

 • со уплатница на сите локации
 • во готово на локациите каде има фискална опрема
 • на фактура

ПРОГРАМИРАЊЕ ВО JAVA

За курсот

 Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини од областа на програмирање во JAVA.

На почеток ќе се разгледа структурното програмирање, за да во вториот дел се помине на објектно програмирање во JAVA.

Се започнува со изработка на наједноставни програми, за да до крај на курсот се прават посложени програми.

Ќе се изработат голем број практични програми кои се осмислени специјално за потребите на програмата.

Содржина на курсот

 • Вовед во Java?
 • Инсталација на Javа
 • Примитивни типови на податоци
 • Контролни структури
 • Креирање на функции, параметри на функции и вредности кои ги враќаат
 • Работа со класи и објекти
 • Работа со комплексни објекти (String, Date)
 • Обработка на исклучоци и Debugging
 • Користење на колекција на податоци

Часови, цена и начин на плаќање

Фонд на часови: 64 часа
Цена: 18.000 ден. Можност за плаќање на рати.
5% попуст за плаќање на целиот курс одеднаш на почеток.
Начин на плаќање:

 • со уплатница на сите локации
 • во готово на локациите каде има фискална опрема
 • на фактура

Локации

Карпош

ул. Франклин Рузвелт 33/2

тел: 072 311 748

Куманово 1

ул. Д.Стопаревиќ 66

тел: 031 416 737

Куманово 2

ул. Среќко Пужаљка 1/3/1

тел: 031 424 247