Одберете страница

Компјутерски курсеви

ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ

За курсот

Содржина на курсот

 • Вовед во дигитален маркетинг
 • Контент маркетинг
 • Маркетинг на социјални мрежи (Facebook, Instagram)
 • Видео маркетинг (Youtube)
 • E-mail маркетинг (MailChamp)
 • Google Analytics
 • Google AdWords
 • SEO

Часови, цена и начин на плаќање

Времетраење: 8 недели.
Часови: 2 пати неделно по 90 мин.
Цена: 15.000 денари (3 рати по 5.000 ден), за рана уплата на целиот курс пред почеток има попуст и цената изнесува 12.900 ден.

Плаќањето може да се изврши на:

Образовен центар ВИЗИЈА
Сметка: 300 090 000 121 136
Банка: Комерцијална банка АД Скопје

  ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН

  За курсот

  Одлична можност преку голем број на практични проекти да научите Adobe Photoshop и Adobe Illustrator.

  Содржина на курсот

  • обработка на фотографии
  • креирање на лого
  • дизајнирање на визит картици
  • изработка на постер
  • инфографик
  • дизајни на корици на книги, часописи,…
  • флаери

  На крај на ќе изработиме графички решенија за комплетна маркетинг кампања:
  – билборди
  – транспаренти
  – постери
  – банери за интернет портали
  – решенија за Facebook, Instagram

  Часови, цена и начин на плаќање

  Времетраење: 10 недели.
  Часови: 2 пати неделно по 90 мин.
  Цена: 18.000 денари (3 рати по 6.000 ден), за рана уплата на целиот курс пред почеток има попуст и цената изнесува 15.900 ден.

  Плаќањето може да се изврши на:

  Образовен центар ВИЗИЈА
  Сметка: 300 090 000 121 136
  Банка: Комерцијална банка АД Скопје

   Курс за канцелариско работење

   За курсот

   Научете ги потребните компјутерски програми за канцелариско работење преку голем број на практични примери.

   Бидете подготвени за работните предизвици.

   На крајот на курсот се добива сертификат кој е потребен за вработување во јавна и државна администрација.

   Содржина на курсот

   Основи на Microsoft Windows

   • Основни познавања на hardware и software
   • Познавање на работа со тастатура и глувче
   • Работа со оперативниот систем Windows
   • Отварање, снимање и печатење на документи
   • Креирање, копирање, преместување на документи и папки
   • Работа со USB меморија 

   Microsoft Word

   • Креирање и уредување на документи во Microsoft Word
   • Работа со параграфи
   • Поставување на параметри на страници
   • Печатење, снимање,… на документи
   • Креирање и модифицирање на header и footer
   • Користење на табели во Word
   • Вметнување на слики, … 

   Microsoft Excel

   • Креирање и уредување на табели во Microsoft Excel
   • Форматирање на ќелии
   • Додавање и бришење на редови и колони
   • Печатење, снимање,… на документи
   • Користење на формули и функции
   • Креирање и модифицирање на графикони
   • Вметнување на слики, дијаграми и други објекти во excel документ
   • Правење на голем број на табеларни пресметки
   • Сортирање на податоци
   • Филтрирање на податоци 

   Microsoft PowerPoint

   • Креирање на презентации во Microsoft PowerPoint
   • Користење на готови обрасци
   • Дизајн на презентација
   • Транзиција на слајдови
   • Анимација на презентација
   • Вметнување на слики, дијаграми и други објекти 

   Користење на маил

   • Примање, испраќање на маил
   • Групирање на маилови во папки
   • Додавање на attachment

    

   Часови, цена и начин на плаќање

   Времетраење: 8 недели.
   Часови: 2 пати неделно по 90 мин.
   Цена: 9.000 денари (3 рати по 3.000 ден).
   Попуст: за рана уплата на целиот курс пред почеток цената е 7.900 ден.

   Плаќањето може да се изврши на:

   Образовен центар ВИЗИЈА
   Сметка: 300 090 000 121 136
   Банка: Комерцијална банка АД Скопје

    Microsoft WORD

    За курсот

    Најпопуларен и најпродаван програм во светот за обработка на текст е Microsoft Word. Како се користи Word-от и како да се добие најмногу од него е предмет на овој курс. Со него креирањето на сложени документи со вметнати табели, слики, … веќе нема да Ви претставува никаков проблем. Целиот курс е исполнет со изработка на голем број практични вежби. На крајот по завршување на курсот се добива Уверение.

    Содржина на курсот

    • Работа со MS Word
    • Отварање, снимање и печатење на документи
    • Копирање, лепење, бришење,… на дел од текст
    • Работа со фонтови, параграфи,…
    • Нумерација на страни
    • Вметнување на слики и други објекти во документ
    • Дизајн на документ
    • Правење на pdf документ
    • Користење на готови обрасци
    • Креирање на автоматска содржина на документ
    • Работа со опцијата Mailings
    • Поставување на коментари
    • Следење на промени
    • Дефинирање погледи на документи

    Часови, цена и начин на плаќање

    Времетраење: 4 недели.
    Часови: 2 пати неделно по 90 мин.
    Цена: 4.400 денари (2 рати по 2.200 ден)
    Попуст: за рана уплата на целиот курс пред почеток цената е 3.900 ден.

    Плаќањето може да се изврши на:

    Образовен центар ВИЗИЈА
    Сметка: 300 090 000 121 136
    Банка: Комерцијална банка АД Скопје

      

     Microsoft EXCEL

     За курсот

     Microsoft Excel е програм наменет за табеларни пресметки. Со него можете да си креирате сами свои табели, извештаи, фактури и слични документи во коишто сите пресметки ќе се извршуваат автоматски и со промена на еден податок директно се менуваат и сите пресметки што зависат од него. Ќе научиме како добиентите резултати лесно да се прикажат во графички облик. Исто така ќе се научи сортирање, филтрирање на податоци и уште многу други работии. Целиот курс е исполнет со изработка на голем број практични вежби. На крајот по завршување на курсот се добива Уверение.

     Содржина на курсот

     • Работа со Microsoft Excel
     • Креирање и уредување на табели во Microsoft Excel
     • Форматирање на ќелии
     • Додавање и бришење на редови и колони
     • Печатење, снимање,… на документи
     • Користење на формули и функции
     • Работа со worksheets
     • Креирање и модифицирање на графикони
     • Вметнување на слики, дијаграми и други објекти во excel документ
     • Правење на голем број на табеларни пресметки
     • Креирање на pdf документ од Excel фајл
     • Сортирање на податоци
     • Филтрирање на податоци
     • Изработка на голем број практични вежби: 

     Часови, цена и начин на плаќање

     Времетраење: 4 недели.
     Часови: 2 пати неделно по 90 мин.
     Цена: 4.400 денари (2 рати по 2.200 ден)
     Попуст: за рана уплата на целиот курс пред почеток цената е 3.900 ден.

     Плаќањето може да се изврши на:

     Образовен центар ВИЗИЈА
     Сметка: 300 090 000 121 136
     Банка: Комерцијална банка АД Скопје

      Microsoft EXCEL – Напредно ниво

      За курсот

      Microsoft Excel напредно ниво е продолжение на првиот дел и овде ќе се изучат посложените работи од Microsoft Excel. Ќе се запознаеме со Pivot табели, ќе научиме како се прави Subtotal на податоци, а исто така ќе научиме голем број на посложени формули: Vlookup, Hlookup, Choose, If, Concat,… Ќе ги видиме и опциите од менито Developer. Целиот курс е исполнет со изработка на голем број практични вежби. На крајот по завршување на курсот се добива Уверение.

      Содржина на курсот

      • Сортирање на податоци
      • Филтрирање на податоци
      • Subtotal на податоци
      • Pivot табели
      • Работа со посложени формулии: Vlookup, Hlookup, Choose, Match, Indirect,…
      • Математички и статистички формули: SumIs, SumIfs, AverageIf, CounttIf, ..
      • Финансиски формули: PMT, FV,..
      • Логички формули
      • Текстуални формули: Concat, Len, Left, Right,…
      • Формули за работа со датум и време
      • Импортирање на податоци во Excel
      • Data tools: Data Validation, Consolidate,…
      • What-If-Analysis: Scenario Manager, Goal Seek,…
      • Forecast Sheet
      • Поврзување на Excel со Word
      • Заштита на документи
      • Користење на опциите од менито Developer
      • и уште многу други работи

      Часови, цена и начин на плаќање

      Времетраење: 4 недели.
      Часови: 2 пати неделно по 90 мин.
      Цена: 5.400 денари (2 рати по 2.700 ден).
      Попуст: за рана уплата на целиот курс пред почеток цената е 4.900 ден.

      Плаќањето може да се изврши на:

      Образовен центар ВИЗИЈА
      Сметка: 300 090 000 121 136
      Банка: Комерцијална банка АД Скопје

       Microsoft Power Point

       За курсот

       Microsoft Power Point е програм за изработка на компјутерските презентации. Со него изработката на презентации со коишто можете да ја претставите својата работа (матурска, дипломска работа, комерцијална презентација,…) е лесно и ефектно. На крајот по завршување на курсот се добива Уверение.

       Содржина на курсот

       • Креирање на презентација
       • Додавање на нови слајдови
       • Работа со готови обрасци
       • Поставување на дизајн на презентација
       • Вметнување на транзиција помеѓу слајдови
       • Креирање на анимации

       Часови, цена и начин на плаќање

       Времетраење: 2 недели.
       Часови: 2 пати неделно по 90 мин.
       Цена: 2.800 денари.

       Плаќањето може да се изврши на:

       Образовен центар ВИЗИЈА
       Сметка: 300 090 000 121 136
       Банка: Комерцијална банка АД Скопје

        Adobe Photoshop

        За курсот

        Adobe Photoshop е еден од најдобрите програми за растерска графика. Со негова помош може да се корегираат, монтираат, обновуваат фотографиите,… На крајот по завршување на курсот се добива Уверение.

        Содржина на курсот

        • запознавање со работна површина: мени, палети, алатки, лента за опции,…
        • работа со селекција: правоаголник, елипса, ласо, …
        • употреба на алатки за боење
        • работа со текст
        • работа со слоеви
        • користење на филтри

        Часови, цена и начин на плаќање

        Времетраење: 5 недели.
        Часови: 2 пати неделно по 90 мин.
        Цена: 9.000 денари (2 рати по 4.500 ден).
        Попуст: за рана уплата на целиот курс пред почеток цената е 7.900 ден.

        Плаќањето може да се изврши на:

        Образовен центар ВИЗИЈА
        Сметка: 300 090 000 121 136
        Банка: Комерцијална банка АД Скопје

         Adobe Illustrator

         За курсот

         Adobe Illustrator е еден од најдобрите програми за векторска графика. Одлична можност да се научи креирање на: лого, визит картици, постери, флаери, банери за интернет портали, решенија за социјални мрежи,… На крајот по завршување на курсот се добива Уверение.

         Содржина на курсот

         Часови, цена и начин на плаќање

         Времетраење: 5 недели.
         Часови: 2 пати неделно по 90 мин.
         Цена: 9.000 денари (2 рати по 4.500 ден).
         Попуст: за рана уплата на целиот курс пред почеток цената е 7.900 ден.

         Плаќањето може да се изврши на:

         Образовен центар ВИЗИЈА
         Сметка: 300 090 000 121 136
         Банка: Комерцијална банка АД Скопје

          Autocad 2d

          За курсот

          Изработка на најсложени технички цртежи, проектирање и слично денес е незамисливо без AutoCAD. Со него проблемите на архитектите исчезнуваат, цртањето е лесно, а промените се прават уште полесно. На крајот по завршување на курсот се добива Уверение.

          Содржина на курсот

          • запознавање со работна површина на AutoCAD
          • подесување на параметри
          • користење на алатките
          • цртање на цртежи
          • работа со текст
          • работа со слоеви
          • котирање
          • шрафирање
          • плотирање

          Часови, цена и начин на плаќање

          Времетраење: 5 недели.
          Часови: 2 пати неделно по 90 мин.
          Цена: 12.000 денари (2 рати по 6.000 ден)
          Попуст: за рана уплата на целиот курс пред почеток цената е 9.900 ден.

          Плаќањето може да се изврши на:

          Образовен центар ВИЗИЈА
          Сметка: 300 090 000 121 136
          Банка: Комерцијална банка АД Скопје

           ПРОГРАМИРАЊЕ ВО C++

           За курсот

           Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини од областа на програмирање во C++.

           На почеток ќе се разгледа структурното програмирање, за да во вториот дел се помине на објектно програмирање во C++.

           Се започнува со изработка на наједноставни програми, за да до крај на курсот се прават посложени програми.

           Ќе се изработат голем број практични програми кои се осмислени специјално за потребите на програмата.

           Содржина на курсот

           Структурно програмирање – Бројни системи, алгоритми, програми; Наредби за вчитување и печатење; Изработка на програми со користење на наредба за избор на две можности (if-else); Програми со користење на наредба за избор на повеќе можности (switch); Програми со наредби за повторување (while, do-while и for); Функции и потпрограми; Еднодимензионални низи; Дводимензионални низи (матрици); Текстуални низи; Текстуални датотеки; Покажувачи; Рекурзии; Рекурзивни функции; Податочни структури

            

           Објектно програмирање – Вовед во објектно ориентирано програмирање; Ниво на пристап (public, private, protected); Класи, конструктор и деструктор; Иницијализација на објекти; Композиција на класи; Покажувач this; Константи; Static променливи и функции; Наследување, super конструктор; Дизајнирање на класна хиерархија; Апстрактни класи; Полиморфизам; Исклучоци: настанување, генерирање и справување; Запознавање со генеричко програмирање

           Часови, цена и начин на плаќање

           Времетраење: 16 недели.
           Часови: 2 пати неделно по 90 мин.
           Цена: 16.000 денари (4 рати по 4.000 ден).
           Попуст: за рана уплата на целиот курс пред почеток цената е 14.900 ден.

           Плаќањето може да се изврши на:

           Образовен центар ВИЗИЈА
           Сметка: 300 090 000 121 136
           Банка: Комерцијална банка АД Скопје

            ПРОГРАМИРАЊЕ ВО JAVA

            За курсот

             Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини од областа на програмирање во JAVA.

            На почеток ќе се разгледа структурното програмирање, за да во вториот дел се помине на објектно програмирање во JAVA.

            Се започнува со изработка на наједноставни програми, за да до крај на курсот се прават посложени програми.

            Ќе се изработат голем број практични програми кои се осмислени специјално за потребите на програмата.

            Содржина на курсот

            • Вовед во Java?
            • Инсталација на Javа
            • Примитивни типови на податоци
            • Контролни структури
            • Креирање на функции, параметри на функции и вредности кои ги враќаат
            • Работа со класи и објекти
            • Работа со комплексни објекти (String, Date)
            • Обработка на исклучоци и Debugging
            • Користење на колекција на податоци

            Часови, цена и начин на плаќање

            Времетраење: 16 недели.
            Часови: 2 пати неделно по 90 мин.
            Цена: 18.000 денари (4 рати по 4.500 ден).
            Попуст: за рана уплата на целиот курс пред почеток цената е 15.900 ден.

            Плаќањето може да се изврши на:

            Образовен центар ВИЗИЈА
            Сметка: 300 090 000 121 136
            Банка: Комерцијална банка АД Скопје

             Локации

             Карпош

             ул. Франклин Рузвелт 55A/2-16

             тел: 072 311 748

             Куманово 1

             ул. Д.Стопаревиќ 66

             тел: 031 416 737

             Куманово 2

             ул. Среќко Пужаљка 1/3/1

             тел: 031 424 247