Курсеви за странски jазици

 • Курсеви за сите возрасти
 • Работа во мали групи
 • Стручни професори со долгогодишно искуство
 • Усовршување на комуникациски вештини
 • Подготовка за меѓународни сертификати
 • Можност за индивидуална настава

Англиски јазик

Курсеви за деца (годишни курсеви)

 • Претшколски (за деца 3-5 години)
 • Подготвителни (за деца 1 и 2 одделение)
  • Редовни курсеви за деца од 3 одделение па натаму
  • I и II степен – Elementary Level (A1.1 и A1.2)
  • III и IV степен – Pre-Intermediate Level (A2.1 и A2.2)
  • V и VI степен – Intermediate Level (B1.1 и B1.2)
  • VII и VIII степен – Upper Intermediate Level (B2.1 и B2.2)
  • IX степен – Advanced Level (C1)

Курсеви за возрасни (интензивни семестрални курсеви)

 • I и II степен – Elementary Level (A1.1 и A1.2)
 • III и IV степен – Pre-Intermediate Level (A2.1 и A2.2)
 • V и VI степен – Intermediate Level (B1.1 и B1.2)
 • VII и VIII степен – Upper Intermediate Level (B2.1 и B2.2)
 • IX степен – Advanced Level (C1)

Специјализирани курсеви

 • Деловен англиски (со минимум предзнаење од ниво B1)
 • Комуникациски вештини (со минимум предзнаење од ниво B1)
 • Интензивен курс за освежување на англискиот јазик и вежбање на комуникацијата

Подготовка за сертификати

 • FCE – First Certificate in English
 • TOEFL – Test of English as a Foreign Language
 • IELTS – International English Language Test Systems
 • BULATS – Business Language Testing Service

Времетраење

 • Детски курсеви (годишни) – 64 доаѓања по 60 минути (32 недели)
 • Регуларни курсеви за возрасни – 32 доаѓања по 90 минути (максимум 16 недели)
 • Интензивни курсеви за возрасни – 24 доаѓања по 120 минути (максимум 12 недели)
 • Супер интензивни курсеви за возрасни – Термини по договор (од 6 до 8 недели)

Германски јазик

Курсеви за деца (годишни курсеви)

 • Подготвителни (за деца 1 и 2 одделение)
 • Редовни курсеви за деца од 3 одделение па натаму
  • I и II степен – A1.1 и A1.2
  • III и IV степен – A2.1 и A2.2
  • V и VI степен – B1.1 и B1.2
  • VII и VIII степен – B2.1 и B2.2

Курсеви за возрасни (интензивни семестрални курсеви)

 • I и II степен – ниво A1.1 и A1.2
 • III и IV степен – ниво A2.1 и A2.2
 • V и VI степен – ниво B1.1 и B1.2
 • VII и VIII степен – ниво B2.1 и B2.2

Подготовка за испитите за Гете Институт

 • Goethe – Zertifikat A1 (Потребен на оние кои имаат поднесено за виза за траен престој во Германија како придружба на брачен другар или член на фамилија)
 • Goethe – Zertifikat A2 (Испит за познавање на германскиот јазик на Високо Основно ниво)
 • Goethe – Zertifikat В1 (Со овој сертификат се докажува дека имате солидни познавања на германскиот јазик и можете да се снајдете во секојдневна комуникација на средно ниво)
 • Goethe – Zertifikat В2 (За докажување на напредно познавање на Германскиот јазик)

Времетраење

 • Детски курсеви (годишни) – 64 доаѓања по 60 минути (32 недели)
 • Регуларни курсеви за возрасни – 32 доаѓања по 90 минути (максимум 16 недели)
 • Интензивни курсеви за возрасни – 24 доаѓања по 120 минути (максимум 12 недели)
 • Супер интензивни курсеви за возрасни – Термини по договор (од 6 до 8 недели)

Словенечки јазик

Наменет за студенти кои планираат своето школување да го продолжат во Словенија или за оние што планираат да работат во Словенија

Курсеви за возрасни

 • I степен – ниво A1
 • II степен – ниво A2
 • III степен – ниво B1
 • IV степен – ниво B2

Времетраење

 • Регуларни курсеви за возрасни – 24 доаѓања по 90 минути (максимум 12 недели)
 • Супер интензивни курсеви за возрасни – Термини по договор (од 6 до 8 недели)

Грчки јазик

Курсеви за возрасни (интензивни семестрални курсеви)

 • I степен – ниво A1
 • II степен – ниво A2
 • III степен – ниво B1
 • IV степен – ниво B2

Времетраење

 • Регуларни курсеви за возрасни – 32 доаѓања по 90 минути (максимум 16 недели)
 • Супер интензивни курсеви за возрасни – Термини по договор (од 6 до 8 недели)

Италијански јазик

Курсеви за деца (годишни курсеви)

 • Редовни курсеви за деца од 3 одделение па натаму
  • I и II степен – A1.1 и A1.2
  • III и IV степен – A2.1 и A2.2
  • V и VI степен – B1.1 и B1.2
  • VII и VIII степен – B2.1 и B2.2

Курсеви за возрасни (интензивни семестрални курсеви)

 • I и II степен – ниво A1.1 и A1.2
 • III и IV степен – ниво A2.1 и A2.2
 • V и VI степен – ниво B1.1 и B1.2
 • VII и VIII степен – ниво B2.1 и B2.2

Времетраење

 •  Детски курсеви (годишни) – 64 доаѓања по 60 минути (32 недели)
 • Регуларни курсеви за возрасни – 32 доаѓања по 90 минути (максимум 16 недели)
 • Интензивни курсеви за возрасни – 24 доаѓања по 120 минути (максимум 12 недели)
 • Супер интензивни курсеви за возрасни – Термини по договор (од 6 до 8 недели)

Норвешки јазик

Курсеви за возрасни (интензивни семестрални курсеви)

 • I степен – ниво A1
 • II степен – ниво A2
 • III степен – ниво B1
 • IV степен – ниво B2

Времетраење

 • Регуларни курсеви за возрасни – 32 доаѓања по 90 минути (максимум 16 недели)
 • Супер интензивни курсеви за возрасни – Термини по договор (од 6 до 8 недели)

Француски јазик

Курсеви за деца (годишни курсеви)

 • Редовни курсеви за деца од 3 одделение па натаму
  • I и II степен – A1.1 и A1.2
  • III и IV степен – A2.1 и A2.2
  • V и VI степен – B1.1 и B1.2
  • VII и VIII степен – B2.1 и B2.2

Курсеви за возрасни (интензивни семестрални курсеви)

 • I и II степен – ниво A1.1 и A1.2
 • III и IV степен – ниво A2.1 и A2.2
 • V и VI степен – ниво B1.1 и B1.2
 • VII и VIII степен – ниво B2.1 и B2.2

Подготовка за меѓународни сертификати

 • DELF – Меѓународно признаен сертификат за познавање на француски јазик за нивоа А1, А2, В1, В2. Потребни се за студирање или работа во странство

Времетраење

 • Детски курсеви (годишни) – 64 доаѓања по 60 минути (32 недели)
 • Регуларни курсеви за возрасни – 32 доаѓања по 90 минути (максимум 16 недели)
 • Интензивни курсеви за возрасни – 24 доаѓања по 120 минути (максимум 12 недели)
 • Супер интензивни курсеви за возрасни – Термини по договор (од 6 до 8 недели)

Албански јазик

Курсеви за возрасни (интензивни семестрални курсеви)

 • I степен – ниво A1
 • II степен – ниво A2
 • III степен – ниво B1
 • IV степен – ниво B2

Времетраење

 • Регуларни курсеви за возрасни – 32 доаѓања по 90 минути (максимум 16 недели)
 • Супер интензивни курсеви за возрасни – Термини по договор (од 6 до 8 недели)

Македонски јазик за странци

Курсеви за возрасни (интензивни семестрални курсеви)

 • I степен – ниво A1
 • II степен – ниво A2
 • III степен – ниво B1
 • IV степен – ниво B2

Времетраење

 • Регуларни курсеви за возрасни – 32 доаѓања по 90 минути (максимум 16 недели)
 • Супер интензивни курсеви за возрасни – Термини по договор (од 6 до 8 недели)

Локации

Карпош

ул. Франклин Рузвелт 33/2

тел: 072 311 748

Куманово 1

ул. Д.Стопаревиќ 66

тел: 031 416 737

Куманово 2

ул. Среќко Пужаљка 1/3/1

тел: 031 424 247