Курсеви за странски jазици

 • Курсеви за сите возрасти
 • Стручни професори со долгогодишно искуство
 • Усовршување на комуникациски вештини
 • Подготовка за меѓународни сертификати
 • Можност за индивидуална настава

Англиски јазик

Курсеви за деца за англиски јазик

Времетраење на курсевите за деца е 8 месеци (64 пати по 60 мин).
Часовите се 2 пати неделно по 60 мин.

 • Подготвителни (за деца 1 и 2 одделение)
  Цена: 900 ден/месечно или 6.800 ден со попуст за сите 8 месеци
 • I степен – Elementary Level – A1.1
  Цена: 900 ден/месечно или 6.800 ден со попуст за сите 8 месеци
 • II степен – Elementary Level – A1.2
  Цена: 950 ден/месечно или 7.100 ден со попуст за сите 8 месеци
 • III степен – Pre-Intermediate Level – A2.1
  Цена: 1.000 ден/месечно или 7.500 ден со попуст за сите 8 месеци
 • IV степен – Pre-Intermediate Level – A2.2
  Цена: 1.050 ден/месечно или 7.900 ден со попуст за сите 8 месеци
 • V степен – Intermediate Level – B1.1
  Цена: 1.100 ден/месечно или 8.300 ден со попуст за сите 8 месеци
 • VI степен – Intermediate Level – B1.2
  Цена: 1.150 ден/месечно или 8.600 ден со попуст за сите 8 месеци
 • VII степен – Upper Intermediate Level – B2.1
  Цена: 1.200 ден/месечно или 9.000 ден со попуст за сите 8 месеци
 • VIII степен – Upper Intermediate Level – B2.2
  Цена: 1.250 ден/месечно или 9.300 ден со попуст за сите 8 месеци
 • IX степен – Advanced Level – C1
  Цена: 1.300 ден/месечно или 9.600 ден со попуст за сите 8 месеци

Курсеви за возрасни за англиски јазик

Времетраење на еден степен за возрасни е 4 месеци (64 часa по 45 мин).
Часовите се 2 пати неделно по 90 мин.

 

 • I степен – Elementary Level – A1.1
  Цена: 1.300 ден/месечно или 4.600 ден со попуст за сите 4 месеци
 • II степен – Elementary Level – A1.2
  Цена: 1.300 ден/месечно или 4.600 ден со попуст за сите 4 месеци
 • III степен – Pre-Intermediate Level – A2.1
  Цена: 1.300 ден/месечно или 4.600 ден со попуст за сите 4 месеци
 • IV степен – Pre-Intermediate Level – A2.2
  Цена: 1.300 ден/месечно или 4.600 ден со попуст за сите 4 месеци
 • V степен – Intermediate Level – B1.1
  Цена: 1.500 ден/месечно или 5.400 ден со попуст за сите 4 месеци
 • VI степен – Intermediate Level – B1.2
  Цена: 1.500 ден/месечно или 5.400 ден со попуст за сите 4 месеци
 • VII степен – Upper Intermediate Level – B2.1
  Цена: 1.500 ден/месечно или 5.400 ден со попуст за сите 4 месеци
 • VIII степен – Upper Intermediate Level – B2.2
  Цена: 1.500 ден/месечно или 5.400 ден со попуст за сите 4 месеци

Специјализирани курсеви

 • Деловен англиски (со минимум предзнаење од ниво B1)
 • Комуникациски вештини (со минимум предзнаење од ниво B1)
 • Интензивен курс за освежување на англискиот јазик и вежбање на комуникацијата

Подготовка за сертификати

 • FCE – First Certificate in English
 • TOEFL – Test of English as a Foreign Language
 • IELTS – International English Language Test Systems
 • BULATS – Business Language Testing Service

Германски јазик

brendanburg-gate

Курсеви за деца за германски јазик

Времетраење: 8 месеци (64 пати по 60 мин), 2 пати неделно по 60 мин
 

 • I степен – A1.1
  Цена: 1.100 ден/месечно или 8.300 ден со попуст за сите 8 месеци
 • II степен – A1.2
  Цена: 1.100 ден/месечно или 8.300 ден со попуст за сите 8 месеци
 • III степен – A2.1
  Цена: 1.100 ден/месечно или 8.300 ден со попуст за сите 8 месеци
 • IV степен – A2.2
  Цена: 1.100 ден/месечно или 8.300 ден со попуст за сите 8 месеци
 • V степен – B1.1
  Цена: 1.250 ден/месечно или 9.300 ден со попуст за сите 8 месеци
 • VI степен – B1.2
  Цена: 1.250 ден/месечно или 9.300 ден со попуст за сите 8 месеци
 • VII степен – B2.1
  Цена: 1.250 ден/месечно или 9.300 ден со попуст за сите 8 месеци
 • VIII степен – B2.2
  Цена: 1.250 ден/месечно или 9.300 ден со попуст за сите 8 месеци

Курсеви за возрасни за германски јазик

Времетраење: 3 месеци (48 часа по 45 мин), 2 пати неделно по 90 мин
 

 • I степен – A1.1
  Цена: 1.600 ден/месечно или 4.200 ден со попуст за сите 3 месеци
 • II степен – A1.2
  Цена: 1.600 ден/месечно или 4.200 ден со попуст за сите 3 месеци
 • III степен – A2.1
  Цена: 1.700 ден/месечно или 4.500 ден со попуст за сите 3 месеци
 • IV степен – A2.2
  Цена: 1.700 ден/месечно или 4.500 ден со попуст за сите 3 месеци
 • V степен – B1.1
  Цена: 1.800 ден/месечно или 4.800 ден со попуст за сите 3 месеци
 • VI степен – B1.2
  Цена: 1.800 ден/месечно или 4.800 ден со попуст за сите 3 месеци
 • VII степен – B2.1
  Цена: 2.000 ден/месечно или 5.400 ден со попуст за сите 3 месеци
 • VIII степен – B2.2
  Цена: 2.000 ден/месечно или 5.400 ден со попуст за сите 3 месеци

Подготовка за испитите за Гете Институт

 • Goethe – Zertifikat A1 (Потребен на оние кои имаат поднесено за виза за траен престој во Германија како придружба на брачен другар или член на фамилија)
 • Goethe – Zertifikat A2 (Испит за познавање на германскиот јазик на Високо Основно ниво)
 • Goethe – Zertifikat В1 (Со овој сертификат се докажува дека имате солидни познавања на германскиот јазик и можете да се снајдете во секојдневна комуникација на средно ниво)
 • Goethe – Zertifikat В2 (За докажување на напредно познавање на Германскиот јазик)

Словенечки јазик

Курсеви за словенечки јазик

 • A1 ниво 
  Времетраење: 3 месеци (24 пати по 90 мин)
  Цена: 3 рати по 2.000 ден или за уплата до почеток на курсот 5.200 ден
 • A2 ниво 
  Времетраење: 3 месеци (24 пати по 90 мин)
  Цена: 3 рати по 2.200 ден или за уплата до почеток на курсот 5.700 ден
 • B1 ниво 
  Времетраење: 4 месеци (32 пати по 90 мин)
  Цена: 4 рати по 2.400 ден или за уплата до почеток на курсот 8.200 ден
 • B2 ниво 
  Времетраење: 4 месеци (32 пати по 90 мин)
  Цена: 4 рати по 2.600 ден или за уплата до почеток на курсот 8.900 ден
 • C1 ниво 
  Времетраење: 4 месеци (32 пати по 90 мин)
  Цена: 4 рати по 3.500 ден или за уплата до почеток на курсот 11.200 ден
jasna-lake

Грчки јазик

acropolis

Курсеви за грчки јазик

Времетраење: 4 месеци (64 часа по 45 мин), 2 пати неделно по 90 мин
 

 • I степен – ниво A1
  Цена: 1.600 ден/месечно или 5.800 ден со попуст за сите 4 месеци
 • II степен – ниво A2
  Цена: 1.600 ден/месечно или 5.800 ден со попуст за сите 4 месеци
 • III степен – ниво B1
  Цена: 2.000 ден/месечно или 7.200 ден со попуст за сите 4 месеци
 • IV степен – ниво B2
  Цена: 2.000 ден/месечно или 7.200 ден со попуст за сите 4 месеци

Италијански јазик

Курсеви за деца за италијански јазик

 • Времетраење на еден степен: 8 месеци (64 часа по 45 мин).
 • Часовите се еднаш неделно по 90 мин.
 • Цена: 1.200 ден/месечно или 9.100 ден со попуст за сите 8 месеци.

  Курсеви за возрасни за италијански јазик

  • Времетраење на еден степен: 4 месеци (64 часа по 45 мин).
  • Часовите се 2 пати неделно по 90 мин.
  • Цена: 1.600 ден/месечно или 5.800 ден со попуст за сите 4 месеци.
   the-colloseum

   Норвешки јазик

   Курсеви за норвешки јазик

   Времетраење: 4 месеци (64 часа по 45 мин), 2 пати неделно по 90 мин.
    

   • I степен – ниво A1
    Цена: 2.000 ден/месечно или 7.200 ден со попуст за сите 4 месеци
   • II степен – ниво A2
    Цена: 3.000 ден/месечно или 10.800 ден со попуст за сите 4 месеци
   • III степен – ниво B1
    Цена: 3.500 ден/месечно или 12.600 ден со попуст за сите 4 месеци
   • IV степен – ниво B2
    Цена: 4.000 ден/месечно или 14.400 ден со попуст за сите 4 месеци

   Француски јазик

   Курсеви за деца за француски јазик

   • Времетраење: 8 месеци (64 часа по 45 мин).
   • Часовите се еднаш неделно по 90 мин.
   • Цена: 1.200 ден/месечно или 9.100 ден со попуст за сите 8 месеци.

    Курсеви за возрасни за француски јазик

    • Времетраење на еден степен: 4 месеци (64 часа по 45 мин).
    • Часовите се 2 пати неделно по 90 мин.
    • Цена: 1.600 ден/месечно или 5.800 ден со попуст за сите 4 месеци.

    Подготовка за меѓународни сертификати

    • DELF – Меѓународно признаен сертификат за познавање на француски јазик за нивоа А1, А2, В1, В2. Потребни се за студирање или работа во странство

    Албански јазик

    Курсеви за албански јазик

    • Времетраење: 4 месеци (64 часа по 45 мин), 2 пати неделно по 90 мин.
      

     • I степен – ниво A1
      Цена: 1.600 ден/месечно или 5.800 ден со попуст за сите 4 месеци
     • II степен – ниво A2
      Цена: 1.600 ден/месечно или 5.800 ден со попуст за сите 4 месеци
     • III степен – ниво B1
      Цена: 2.000 ден/месечно или 7.200 ден со попуст за сите 4 месеци
     • IV степен – ниво B2
      Цена: 2.000 ден/месечно или 7.200 ден со попуст за сите 4 месеци

    Македонски јазик за странци

    Курсеви за македонски јазик за странци

    Локации

    Карпош

    ул. Франклин Рузвелт 55A/2-16

    тел: 072 311 748

    Куманово 1

    ул. Д.Стопаревиќ 66

    тел: 031 416 737

    Куманово 2

    ул. Среќко Пужаљка 1/3/1

    тел: 031 424 247