Одберете страница

Kомпјутерски курсеви за деца

Одлична можност на Вашето дете да му пружите солидна основа на информатичко образование и да го подготвите за иднината што доаѓа. Нека времето поминато со компјутер не биде само играње, YouTube и социјални мрежи – има многу повеќе квалитетни и интересни содржини што можат да му помогнат да си ја развие својата интелигенција, да ги поттикне своите таленти и да тргне кон успешна кариера. Од основни компјутерски познавања за најмала возраст, па понатаму, совладување на пакетот Office програми, навлегување во светот на графички и web дизајн па се до курсевите за програмирање, преку палета на годишни практични и интересни курсеви, детето ќе добие компјутерско предзнаење што ќе му го олесни идното школување и професионално напредување.

Времетраење:

цела учебна година (8 месеци)

Основен курс за компјутери (Windows и MS Office)

За курсот

Совладување на основните компјутерски поими и вештини: Оперативниот систем Windows 10, обработка на текст (MS Word), Работа со табели и табеларни пресметки (MS Excel) и креирање и уредување на најразлични видови презентации (MS Power Point) – Сето тоа објаснето низ примери и вежби прилагодени на ворзраста на учениците.

Часови, цена и начин на плаќање

Времетраење: 8 месеци
Фонд на часови: 64 часа (еднаш неделно по 2 часа)
Цена: 7.500 ден за уплата до 21 септември или 8 рати по 1.000 ден.
Начин на плаќање:

 • со уплатница на сите локации
 • во готово на локациите каде има фискална опрема
 • на фактура

Компјутерска графика

За курсот

Се совладуваат основи на компјутерска графика во Adobe Illustrator и Adobe Photoshop. Учење преку практични примери и изработка на голем број проекти преку кои им се приближуваат овие професинални програми на децата и им се отвара видикот што сé можат да направат. Се изработуваат најразлични цртежи, слики, фотомонтажи, постери, насловни страни за книги и списанија и останати рекламни материјали. Особено се внимава содржината на проектите да им биде прилагодена на возраста и да им боде интересна на учениците.

Часови, цена и начин на плаќање

Времетраење: 8 месеци

Фонд на часови: 64 часа (еднаш неделно по 2 часа)     

Цена: 8.600 ден за уплата до 21 септември или 8 рати по 1.150 ден.

Начин на плаќање:

 • со уплатница на сите локации
 • во готово на локациите каде има фискална опрема
 • на фактура

WEB Дизајн

За курсот

Во овој курс се поставуваат основите на HTML и CSS – низ часовите се планира и изработува комплетна web страна. Се учи не само како да се направи, туку и како би требало да изгледа, естетски и функционално и на што треба да се внимава

Часови, цена и начин на плаќање

Времетраење: 8 месеци

Фонд на часови: 64 часа (еднаш неделно по 2 часа)     

Цена: 9.400 ден за уплата до 21 септември или 8 рати по 1.250 ден.

Начин на плаќање:

 • со уплатница на сите локации
 • во готово на локациите каде има фискална опрема
 • на фактура

Програмирање во C++

За курсот

Со овие курсеви учениците од мошне рана возраст навлегуваат во светот на програмирањето. Се започнува со основните поими: променливи, наредби за влез/излез, пресметки, разгранување, циклуси … и се изработуваат едноставни програми со кои се објаснува програмерската логика, па потоа се продолжува со посложени алгоритми и структури. Целата обука за програмирање е повеќегодишна и е распределена во неколку курсеви кои се надоврзуваат еден на друг.

Часови, цена и начин на плаќање

Времетраење: 8 месеци

Фонд на часови: 64 часа (еднаш неделно по 2 часа)     

Цена: 9.700 ден за уплата до 21 септември или 8 рати по 1.300 ден.

Начин на плаќање:

 • со уплатница на сите локации
 • во готово на локациите каде има фискална опрема
 • на фактура

Oбјектно програмирање

За курсот

Со овие курсеви учениците од мошне рана возраст навлегуваат во светот на програмирањето. Се започнува со основните поими: променливи, наредби за влез/излез, пресметки, разгранување, циклуси … и се изработуваат едноставни програми со кои се објаснува програмерската логика, па потоа се продолжува со посложени алгоритми и структури. Целата обука за програмирање е повеќегодишна и е распределена во неколку курсеви кои се надоврзуваат еден на друг

Часови, цена и начин на плаќање

Времетраење: 8 месеци

Фонд на часови: 64 часа (еднаш неделно по 2 часа)     

Цена: 10.000 ден за уплата до 21 септември или 8 рати по 1.350 ден.

Начин на плаќање:

 • со уплатница на сите локации
 • во готово на локациите каде има фискална опрема
 • на фактура

Напредно програмирање

За курсот

За курсот
Со овие курсеви учениците од мошне рана возраст навлегуваат во светот на програмирањето. Се започнува со основните поими: променливи, наредби за влез/излез, пресметки, разгранување, циклуси … и се изработуваат едноставни програми со кои се објаснува програмерската логика, па потоа се продолжува со посложени алгоритми и структури. Целата обука за програмирање е повеќегодишна и е распределена во неколку курсеви кои се надоврзуваат еден на друг.

Часови, цена и начин на плаќање

Времетраење: 8 месеци

Фонд на часови: 64 часа (еднаш неделно по 2 часа)     

Цена: 10.300 ден за уплата до 21 септември или 8 рати по 1.400 ден.

Начин на плаќање:

 • со уплатница на сите локации
 • во готово на локациите каде има фискална опрема
 • на фактура

Програмирање во Java

За курсот

Со овие курсеви учениците од мошне рана возраст навлегуваат во светот на програмирањето. Се започнува со основните поими: променливи, наредби за влез/излез, пресметки, разгранување, циклуси … и се изработуваат едноставни програми со кои се објаснува програмерската логика, па потоа се продолжува со посложени алгоритми и структури. Целата обука за програмирање е повеќегодишна и е распределена во неколку курсеви кои се надоврзуваат еден на друг.

Часови, цена и начин на плаќање

Времетраење: 8 месеци

Фонд на часови: 64 часа (еднаш неделно по 2 часа)     

Цена: 11.000 ден за уплата до 21 септември или 8 рати по 1.400 ден.

Начин на плаќање:

 • со уплатница на сите локации
 • во готово на локациите каде има фискална опрема
 • на фактура

Локации

Карпош

ул. Франклин Рузвелт 55A/2-16

тел: 072 311 748

Куманово 1

ул. Д.Стопаревиќ 66

тел: 031 416 737

Куманово 2

ул. Среќко Пужаљка 1/3/1

тел: 031 424 247