Одберете страница

Напредно сметководство

Од: 8,000 ден / месец за 3 месеци

Времетраење

3 месеци

Локација

Online или во училница

Почеток

12 April 2023

Фонд на часови

2 пати неделно x 90 минути

Напредниот курс е продолжение на основниот курс за сметководство. Додека во првиот курс посетителот се обучува за обработка на документацијата и вршење на сите основни работи во сметководството, во овој модул се изучуваат напредни книжења на посложени сметководствени настани, се прави подлабока анализа на сметководствените извештаи и Бруто Биланси. Слушателите се обучуваат самостојно да ги извршуваат сите активности и анализи што претходат на изработката на годишната сметка, да ги спроведат завршните книжења, самостојно да ги пополнат образците за годишната сметка и како да ги предадат до належните институции.

Овој модул истовремено е наменет и е корисен:

  • за почетниците кои го завршиле основниот курс за сметководство
  • за поискусните посетители кои веќе имаат работно искуство во сметководството,
  • за менаџерите во компаниите

На почетниците, по завршениот прв модул им е потребен затоа што им помага да ја добијат комплетната слика од сметководтвеното работење во една компанија и со тоа им овозможува да бидат поуспешни во својата работа.

На сите  поискусни посетители кои веќе работат работат во сметководствениот сектор, ќе им помогне да  се подготват за поодговорни и повисоки, а со тоа, секако, и подобро платени  работни позиции.

На менаџерите пак, од друга страна, ќе им помогне темелно да се запознаат со законските прописи и даночната регулатива, успешно да ги толкуваат сметководствените извештаи и со тоа да бидат поуспешни  во навремено планирање и регулирање на работните процеси во својата компанија, како и во отстранувањето на неправилностите, а со тоа и избегнување на високите казни и глоби.

Значи, на овој курс може и директно да се запише некој, ако претходно веќе има искуство во работење во финансово сметководство.

ШИФРА: napredno-smetkovodstvo-vozrasni Категорија:

Опис на курсот

Во овој модул се изучуваат и слушателите се обучуваат самостојно да извршуваат:

  • Напредни книжења на посложени сметководствени настани,
  • Подлабока анализа на сметководствените извештаи и Бруто Биланси
  • Сите активности, анализи и книжења што претходат на изработката на годишната сметка
  • Завршни книжења при изготвување на годишните сметки и искажување на добивка/загуба
  • Пополнување на даночниот биланс и  образците за годишната сметка и начинот на доставување на истите до належните институции