Одберете страница
Попуст!

Напреден Microsoft Excel

Од: 4,900 ден за 1 месец

Времетраење

1 месеци

Локација

Online или во училница

Почеток

15 May 2024

Фонд на часови

2 пати неделно x 90 минути

Microsoft Excel е програм наменет за табеларни пресметки. Со него можете да си креирате сами свои табели, извештаи, фактури и слични документи во коишто сите пресметки ќе се извршуваат автоматски и со промена на еден податок директно се менуваат и сите пресметки што зависат од него. Ќе научиме како добиентите резултати лесно да се прикажат во графички облик. Исто така ќе се научи сортирање, филтрирање на податоци и уште многу други работии. Целиот курс е исполнет со изработка на голем број практични вежби. На крајот по завршување на курсот се добива Уверение.

ШИФРА: napreden-microsoft-excel-vozrasni Категории: ,

Опис на курсот

 • Сортирање на податоци
 • Филтрирање на податоци
 • Subtotal на податоци
 • Pivot табели
 • Работа со посложени формулии: Vlookup, Hlookup, Choose, Match, Indirect,…
 • Математички и статистички формули: SumIs, SumIfs, AverageIf, CounttIf, ..
 • Финансиски формули: PMT, FV,..
 • Логички формули
 • Текстуални формули: Concat, Len, Left, Right,…
 • Формули за работа со датум и време
 • Импортирање на податоци во Excel
 • Data tools: Data Validation, Consolidate,…
 • What-If-Analysis: Scenario Manager, Goal Seek,…
 • Forecast Sheet
 • Поврзување на Excel со Word
 • Заштита на документи
 • Користење на опциите од менито Developer
 • и уште многу други работи