Попуст!

Microsoft Excel

Од: 3,900 ден за 1 месец

Времетраење

1 месеци

Локација

Online или во училница

Почеток

29 февруари 2024

Фонд на часови

2 пати неделно x 90 минути

Microsoft Excel е програм наменет за табеларни пресметки. Со него можете да си креирате сами свои табели, извештаи, фактури и слични документи во коишто сите пресметки ќе се извршуваат автоматски и со промена на еден податок директно се менуваат и сите пресметки што зависат од него. Ќе научиме како добиентите резултати лесно да се прикажат во графички облик. Исто така ќе се научи сортирање, филтрирање на податоци и уште многу други работии. Целиот курс е исполнет со изработка на голем број практични вежби. На крајот по завршување на курсот се добива Уверение.

ШИФРА: microsoft-excel-vozrasni Категории: ,

Опис на курсот

 • Работа со Microsoft Excel
 • Креирање и уредување на табели во Microsoft Excel
 • Форматирање на ќелии
 • Додавање и бришење на редови и колони
 • Печатење, снимање,… на документи
 • Користење на формули и функции
 • Работа со worksheets
 • Креирање и модифицирање на графикони
 • Вметнување на слики, дијаграми и други објекти во excel документ
 • Правење на голем број на табеларни пресметки
 • Креирање на pdf документ од Excel фајл
 • Сортирање на податоци
 • Филтрирање на податоци
 • Изработка на голем број практични вежби