AutoCAD 2D

Од: 6,000 ден / месец за 2 месеци

Времетраење

2 месеци

Локација

Online или во училница

Почеток

12 октомври 2022

Фонд на часови

2 пати неделно x 90 минути

Изработка на најсложени технички цртежи, проектирање и слично денес е незамисливо без AutoCAD. Со него проблемите на архитектите исчезнуваат, цртањето е лесно, а промените се прават уште полесно. На крајот по завршување на курсот се добива Уверение.

ШИФРА: autocad-vozrasni Категорија:

Опис на курсот

  • запознавање со работна површина на AutoCAD
  • подесување на параметри
  • користење на алатките
  • цртање на цртежи
  • работа со текст
  • работа со слоеви
  • котирање
  • шрафирање
  • плотирање