Програмирање во JAVA – 10 август 2021
Времетраење:
4 месеци
Локации:
ОНЛАЈН
Започнува на:
10 август 2021
Време е за JAVA

ПРОГРАМИРАЊЕ ВО JAVA
Почеток: вторник, 10 август 2021

Како да се стекнате со знаења и вештини од областа на ПРОГРАМИРАЊЕ ВО JAVA? На онлајн курсот се започнува со изработка на наједноставни програми, за да до крај на курсот се прават посложени програми. На почеток ќе се разгледа структурното програмирање, за да во вториот дел се помине на објектно програмирање во JAVA.

Содржина на курсот

  • Вовед во Java?
  • Инсталација на Javа
  • Примитивни типови на податоци
  • Контролни структури
  • Креирање на функции, параметри на функции и вредности кои ги враќаат
  • Работа со класи и објекти
  • Работа со комплексни објекти (String, Date)
  • Обработка на исклучоци и Debugging
  • Користење на колекција на податоци

Фонд на часови и цена на курсот

Фонд на часови: 64 часа (4 месеци, 2 пати неделно по 90 мин)
Цена: 4 рати по 4.500 ден, за уплата до 10 август 2021 има попуст и цената изнесува 15.900 ден.

Образовен центар ВИЗИЈА
Сметка: 300 090 000 121 136
Банка: Комерцијална банка АД Скопје

Повеќе инфо и упис на: 072 311 748
info@vizija.mk

Пополни формулар за упис

Форма за запишување

2 + 5 =