Започнуваат уписи за курс за програмирање во JAVA
Времетраење:
4 месеци
Локации:
Карпош, Аеродром, Куманово
Започнува на:
14 септември 2019
Од почетни чекори до самостојна изработка на програми

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини од областа на програмирање во JAVA. На почеток ќе се разгледа структурното програмирање, за да во вториот дел се помине на објектно програмирање во JAVA. Се започнува со изработка на наједноставни програми, за да до крај на курсот се прават посложени програми. Ќе се изработат голем број практични програми кои се осмислени специјално за потребите на програмата.

Содржина на курсот

  • Вовед во Java?
  • Инсталација на Javа
  • Примитивни типови на податоци
  • Контролни структури
  • Креирање на функции, параметри на функции и вредности кои ги враќаат
  • Работа со класи и објекти
  • Работа со комплексни објекти (String, Date)
  • Обработка на исклучоци и Debugging
  • Користење на колекција на податоци

Фонд на часови и цена на курсот

Фонд на часови: 64 часа
Цена: 18.000 ден. Можност за плаќање на рати.
5% попуст за плаќање на целиот курс одеднаш на почеток. 

Контакт: 072 311 748
info@vizija.mk

Пополни формулар за упис

Форма за запишување

2 + 5 =