Одберете страница
Во тек е упис за онлајн курсеви MS Excel и Напреден MS Excel
Времетраење:
1 месец
Локации:
ОНЛАЈН
Започнува на:
9 март 2021
Извлечете го масимумот од MS Excel

OНЛАЈН курсеви MS Excel и Напреден MS Excel
Почеток: вторник, 9 март 2021

OНЛАЈН курс MS Excel

Microsoft Excel е програм наменет за табеларни пресметки. Со него можете да си креирате сами свои табели, извештаи, фактури и слични документи во коишто сите пресметки ќе се извршуваат автоматски и со промена на еден податок директно се менуваат и сите пресметки што зависат од него. Ќе научиме како добиентите резултати лесно да се прикажат во графички облик. Исто така ќе се научи сортирање, филтрирање на податоци и уште многу други работи. На крајот по завршување на курсот се добива Уверение.

Содржина на курсот MS Excel:

 • Работа со Microsoft Excel
 • Креирање и уредување на табели во Microsoft Excel
 • Форматирање на ќелии
 • Додавање и бришење на редови и колони
 • Печатење, снимање,… на документи
 • Користење на формули и функции
 • Креирање и модифицирање на графикони
 • Вметнување на слики, дијаграми и други објекти во excel документ
 • Правење на голем број на табеларни пресметки
 • Сортирање на податоци
 • Филтрирање на податоци

Фонд на часови и цена на курсот

Фонд на часови: 16 часа (еден месец 2 пати неделно по 90 мин)
Цена: 3.600 ден, за плаќање до 12 март 2021 има попуст и цената изнесува 2.900 ден.

OНЛАЈН курс MS Excel - Напредно ниво

Во online курсот Microsoft Excel напредно ниво ќе се изучат посложените работи од Microsoft Excel. Ќе се запознаеме со Pivot табели, ќе научиме како се прави Subtotal на податоци, а исто така ќе научиме голем број на посложени формули: Vlookup, Hlookup, Choose, If, Concat,… Ќе ги видиме и опциите од менито Developer. На крајот по завршување на курсот се добива уверение.

Содржина на курсот МS Еxcel - Напредно ниво:

 • Сортирање на податоци
 • Филтрирање на податоци
 • Subtotal на податоци
 • Pivot табели
 • Работа со посложени формулии: Vlookup, Hlookup, Choose, If, Concat, … и уште многу, многу други
 • Поврзување на Excel со Word за користење на на опцијата mailings
 • Заштита на документи
 • Користење на опциите од менито Developer
 • и уште многу други работи

Фонд на часови и цена на курсот

Фонд на часови: 16 часа (еден месец 2 пати неделно по 90 мин)
Цена: 4.600 ден, за уплата до 12 март 2021 има попуст и цената изнесува 3.900 ден.

Образовен центар ВИЗИЈА
Сметка: 300 090 000 121 136
Банка: Комерцијална банка АД Скопје

Контакт: 072 311 748
info@vizija.mk

Пополни формулар за упис

Форма за запишување

9 + 12 =