Во тек е упис за Microsoft Excel – Напредно ниво

Времетраење:

1 месец

Локации:

Карпош, Аеродром, Куманово

Започнува на:

9 март 2020 (почетокот се одлага додека траат мерките на владата)
После Excel, доаѓа напреден Excel

Microsoft Excel напредно ниво е продолжение на првиот дел и овде ќе се изучат посложените работи од Microsoft Excel. Ќе се запознаеме со Pivot табели, ќе научиме како се прави Subtotal на податоци, а исто така ќе научиме голем број на посложени формули: Vlookup, Hlookup, Choose, If, Concat,… Ќе ги видиме и опциите од менито Developer. На крајот по завршување на курсот се добива уверение.

Содржина на курсот

  • Сортирање на податоци
  • Филтрирање на податоци
  • Subtotal на податоци
  • Pivot табели
  • Работа со посложени формулии: Vlookup, Hlookup, Choose, If, Concat, … и уште многу други
  • Поврзување на Excel со Word за користење на mailings
  • Заштита на документи
  • Користење на опциите од менито Developer

Фонд на часови и цена на курсот

Фонд на часови: 16 часа (еден месец 2 пати неделно по 90 мин)
Цена: 4.600 ден

Контакт: 072 311 748
info@vizija.mk