Одберете страница

Курсеви за програмирање

програмирање за ученици

Циклусот на курсеви за програмирање за ученици се наменети за сите кои сакаат уште од најрана возраст да се запознаат со начинот на програмирање. Започнуваат кон крајот на септември и траат до крајот на мај (вкупно 8 месеци). Во првата година се започнува со основите на програмирањето кои ќе ги поставиме во првиот курс C++. Во втората година се продолжува со објектно програмирање во C++. Ќе бидат разгледани и обработени посложените структури на податоци и проблеми и ќе се заокружи целината на изучувањето на програмскиот јазик C++. После тоа се продолжува со Java, Android,…

Курсот е отворен за сите кои сакаат да ги прошират своите програмерски способности. Особено е погоден за средношколци кои имаа намера да студираат на некој од техничките факултети, како и за учениците од основното образование кои уште од најрана возраст ќе се запознаат со начинот на програмирање.

ПРОГРАМИРАЊЕ ВО C++ (I и II дел)

За курсот

Циклусот на курсеви за програмирање е наменет за оние посетители кои сакаат да научат како сами да си креираат свои компјутерски програми. Основите на програмирањето ќе ги поставиме во првиот курс C++. Првите програмерски чекори ќе бидат направени во првиот дел од курсот. Во вториот ќе бидат разгледани и обработени посложените структури на податоци и проблеми и ќе се заокружи целината на изучувањето на програмскиот јазик C++.

Содржина на курсот

 • Работа со MS Word
 • Отварање, снимање и печатење на документи
 • Копирање, лепење, бришење,… на дел од текст
 • Работа со фонтови, параграфи,…
 • Нумерација на страни
 • Вметнување на слики и други објекти во документ
 • Дизајн на документ
 • Правење на pdf документ
 • Користење на готови обрасци
 • Креирање на автоматска содржина на документ
 • Работа со опцијата Mailings
 • Поставување на коментари
 • Следење на промени
 • Дефинирање погледи на документи

Часови, цена и начин на плаќање

Фонд на часови: 16 часа
Цена за Скопје: 3.600 ден / Цена за Куманово: 2.800 ден
Начин на плаќање:

 • со уплатница на сите локации
 • во готово на локациите каде има фискална опрема
 • со платежни картички на локациите каде има опрема за платежни картички
 • на фактура

ПРОГРАМИРАЊЕ ВО JAVA (I и II дел)

За курсот

Мошне популарна алатка за програмирање.

Зошто JAVA?

Затоа што Java е еден од најдобрите програмски јазици, посебно за изработка на client-server web апликации.

Содржина на курсот

 • Основни познавања на hardware и software
 • Познавање на работа со тастатура и глувче
 • Работа со оперативниот систем Windows
 • Отварање, снимање и печатење на документи
 • Креирање, копирање, преместување на документи и папки
 • Работа со USB меморија
 • Користење на програмите WordPad и Paint

Часови, цена и начин на плаќање

Фонд на часови: 16 часа
Цена за Скопје: 2.700 ден / Цена за Куманово: 2.200 ден
Начин на плаќање:

 • со уплатница на сите локации
 • во готово на локациите каде има фискална опрема
 • со платежни картички на локациите каде има опрема за платежни картички
 • на фактура

ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА ANDROID (I и II дел)

За курсот

Курсот започнува со вовед во Android, а завршува со детален како да заработите од Android програмирање.
Слушателите кои не се запознаени со алатките за изработка на Android апликации ќе бидат детално запознаени со нив. Слушателите кои имаат некои познавања ќе имаат шанса да научат оптимизации и најразличити трикови кои позитивно ќе влијаат на нивната продуктивност. Истиот принцип важи и за нитки, бази на податоци, визуелни компоненти и така натаму.
Ќе бидат изработени повеќе апликации, а секако слушателите на курсот ќе имаат можност за реализација и на некоја своја идеја

Содржина на курсот

 • Сортирање на податоци
 • Филтрирање на податоци
 • Subtotal на податоци
 • Pivot табели
 • Работа со посложени формулии: Vlookup, Hlookup, Choose, If, Concat, … и уште многу други
 • Поврзување на Excel со Word за користење на mailings
 • Заштита на документи
 • Користење на опциите од менито Developer

Часови, цена и начин на плаќање

Фонд на часови: 16 часа
Цена за Скопје: 4.600 ден / Цена за Куманово: 3.800 ден
Начин на плаќање:

 • со уплатница на сите локации
 • во готово на локациите каде има фискална опрема
 • со платежни картички на локациите каде има опрема за платежни картички
 • на фактура

ПРОГРАМИРАЊЕ ВО VISUAL BASIC

За курсот

Уште една алатка за програмирање, но овој пат под Windows, со нови можности. Вистинските убавини на програмирањето под Windows може да се согледаат токму во работата со Microsoft Visual Basic.

Курсот е отворен за сите кои сакаат да се запознаат со основите на програмирањето под Windows.

Содржина на курсот

 • Основни познавања на hardware и software
 • Познавање на работа со тастатура и глувче
 • Работа со оперативниот систем Windows
 • Отварање, снимање и печатење на документи
 • Креирање, копирање, преместување на документи и папки
 • Работа со USB меморија
 • Користење на програмите WordPad и Paint

Часови, цена и начин на плаќање

Фонд на часови: 16 часа
Цена за Скопје: 2.700 ден / Цена за Куманово: 2.200 ден
Начин на плаќање:

 • со уплатница на сите локации
 • во готово на локациите каде има фискална опрема
 • со платежни картички на локациите каде има опрема за платежни картички
 • на фактура

Локации

Карпош

ул. Франклин Рузвелт 33/2

тел: 072 311 748

Куманово 1

ул. Д.Стопаревиќ 66

тел: 031 416 737

Куманово 2

ул. Среќко Пужаљка 1/3/1

тел: 031 424 247