Во тек е упис за онлајн ДЕТСКИ КОМПЈУТЕРСКИ КУРСЕВИ

Времетраење:

4 недели

Локации:

ОНЛАЈН

Започнува на:

10 јуни 2020
Палета на практични и интересни курсеви за деца

Онлајн ДЕТСКИ КОМПЈУТЕРСКИ КУРСЕВИ


ОСНОВНИ И НАПРЕДНИ КОМПЈУТЕРСКИ ВЕШТИНИ

Совладување на основните компјутерски поими и вештини: Оперативен систем Windows 10, обработка на текст (MS Word), Работа со табели и табеларни пресметки (MS Excel) и креирање и уредување на најразлични видови презентации (MS Power Point) - Сето тоа објаснето низ примери и вежби прилагодени на возраста на учениците.

ОСНОВНИ КОМПЈУТЕРСКИ ВЕШТИНИ

Времетраење: 4 недели, 3 пати неделно по 120 мин.
Часови: понеделник, среда и петок од 12:00 до 14:00 часот
Почеток: 10 јуни 2020
Цена: 4,800 ден, за уплата до 10 јуни има попуст и цената е 3.900 ден.
.

НАПРЕДНИ КОМПЈУТЕРСКИ ВЕШТИНИ

Времетраење: 4 недели, 3 пати неделно по 120 мин.
Часови: вторник, четврток и сабота од 15:00 до 17:00 часот
Почеток: 11 јуни 2020
Цена: 4,800 ден, за уплата до 10 јуни има попуст и цената е 3.900 ден.


КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКА

Се совладуваат основи на компјутерска графика во Adobe Photoshop и Adobe Illustrator. Учење преку практични примери и изработка на голем број проекти преку кои им се приближуваат овие професинални програми на децата и им се отвара видикот што сé можат да направат. Се изработуваат најразлични цртежи, слики, фотомонтажи, постери, насловни страни за книги и списанија и останати рекламни материјали. Особено се внимава содржината на проектите да им биде прилагодена на возраста и да им биде интересна на учениците.

ADOBE PHOTOSHOP

Времетраење: 4 недели, 3 пати неделно по 120 мин.
Часови: понеделник, среда и петок од 15:00 до 17:00 часот
Почеток: 10 јуни 2020
Цена: 4,800 ден, за уплата до 10 јуни има попуст и цената е 3.900 ден.

ADOBE ILLUSTRATOR

Времетраење: 4 недели, 3 пати неделно по 120 мин.
Часови: вторник, четврток и сабота од 15:00 до 17:00 часот
Почеток: 11 јуни 2020
Цена: 4,800 ден, за уплата до 10 јуни има попуст и цената е 3.900 ден.


КУРСЕВИ ЗА ПРОГРАМИРАЊЕ

Со овие курсеви учениците од мошне рана возраст навлегуваат во светот на програмирањето. Се започнува со основните поими: променливи, наредби за влез/излез, пресметки, разгранување, циклуси ... и се изработуваат едноставни програми со кои се објаснува програмерската логика, па потоа се продолжува со посложени алгоритми и структури.

ОСНОВИ НА ПРОГРАМИРАЊЕ ВО SCRATCH

Времетраење: 4 недели, 3 пати неделно по 80 мин.
Часови: понеделник, среда и петок од 19:00 до 20:20 часот
Почеток: 10 јуни 2020
Цена: 4,800 ден, за уплата до 10 јуни има попуст и цената е 3.900 ден.

ОСНОВИ НА ПРОГРАМИРАЊЕ ВО C++

Времетраење: 4 недели, 3 пати неделно по 120 мин.
Часови: понеделник, среда и петок од 12:00 до 14:00 часот
Почеток: 10 јуни 2020
Цена: 4,800 ден, за уплата до 10 јуни има попуст и цената е 3.900 ден.

НАПРЕДНО ПРОГРАМИРАЊЕ ВО C++

Времетраење: 4 недели, 3 пати неделно по 120 мин.
Часови: понеделник, среда и петок од 15:00 до 17:00 часот
Почеток: 10 јуни 2020
Цена: 4,800 ден, за уплата до 10 јуни има попуст и цената е 3.900 ден.

Плаќањето може да се изврши на:

Образовен центар ВИЗИЈА
Сметка: 300 090 000 121 136
Банка: Комерцијална банка АД Скопје

Контакт: 072 311 748
info@vizija.mk